neverstvo

neverstvo

1401
Teško je sa sigurnošću tvrditi da Vas dragi vara. Možda postoji sumnja, ali ne valja ni lažno optuživati. Ovo je vrzino kolo i može...